VMC Stainless Steel Split Ring

  • Giảm giá
  • Giá thông thường $3.99
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


VMC Stainless steel split rings 

  • Double Wrap
  • Straight Cut
Model Lb Test Size Pieces Per Pack    Outer Diameter
SSSR#3 88 3 10                               7mm
SSSR#4 101 4 8

9mm

SSSR#5 198 5 6 12mm
SSSR#6 231 6 6                                 15mm