Gomexus Power Knob Spinning Reel

  • Giảm giá
  • Giá thông thường $25.00
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.


Trick your spinning reel out with a Gomexus power knob.

For Spinning Reels 6000 and larger choose 41mm Titanium or 45mm Black

For Spinning Reels 5000 and smaller choose 38mm Titanium or Black